Wat te verwachten tijdens een NEN 3140 keuring van elektrisch gereedschap

door admin
32 keer bekeken

De veiligheid van elektrisch gereedschap op de werkvloer is van cruciaal belang voor elk bedrijf. Een essentieel onderdeel van het waarborgen van deze veiligheid is het regelmatig laten keuren van gereedschap volgens de NEN 3140 normen. Maar wat houdt zo’n keuring precies in en wat kunt u verwachten tijdens dit proces? In deze blog nemen we u mee door de verschillende stappen van een NEN 3140 keuring, van de voorbereidingen tot en met de interpretatie van de keuringsrapporten. Zo bent u goed voorbereid en weet u precies wat er gebeurt om de veiligheid van uw elektrische gereedschap te garanderen.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is een Nederlandse norm die richtlijnen biedt voor de bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties en apparatuur. Deze norm is ontworpen om de veiligheid van werknemers die werken met of in de nabijheid van elektrische installaties te waarborgen. Door te voldoen aan NEN 3140, zorgt een bedrijf ervoor dat alle elektrische apparatuur veilig te gebruiken is en dat het risico op ongevallen wordt geminimaliseerd.

De primaire doelstellingen van de NEN 3140 zijn het voorkomen van elektrische ongevallen, het verminderen van risico’s bij het werken met elektrische installaties en het waarborgen van een veilige werkomgeving voor alle werknemers. Voor bedrijven is het naleven van de NEN 3140 normen niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een manier om de veiligheid en efficiëntie van de werkzaamheden te verbeteren. Regelmatige keuringen helpen bedrijven om problemen met elektrische gereedschappen vroegtijdig op te sporen en te verhelpen, wat leidt tot minder uitvaltijd en een hogere productiviteit.

Het kennen van de ins en outs van de NEN 3140 norm is dus van groot belang voor elk bedrijf dat werkt met elektrische apparatuur. In de volgende secties zullen we dieper ingaan op wat er precies gebeurt tijdens een NEN 3140 keuring en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereidingen voor een NEN 3140 keuring

Voordat de NEN 3140 keuring plaatsvindt, zijn er enkele belangrijke voorbereidingen die getroffen moeten worden. Een goed begin is het halve werk, en dit geldt zeker voor een keuring van elektrisch gereedschap. Allereerst is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle benodigde documentatie en registraties klaar zijn. Dit omvat onder andere de onderhoudsgeschiedenis van het gereedschap en eventuele eerdere keuringsrapporten.

Daarnaast is het cruciaal om het gereedschap zelf goed voor te bereiden op de keuring. Dit betekent dat het gereedschap schoon en toegankelijk moet zijn voor de keurmeester. Het is ook verstandig om van tevoren eventuele kleine defecten te repareren, zodat deze niet tijdens de keuring aan het licht komen en tot afkeur leiden.

Een ander belangrijk aspect van de voorbereiding is de communicatie met de medewerkers. Zorg ervoor dat zij op de hoogte zijn van de aanstaande keuring en begrijpen waarom deze belangrijk is. Dit voorkomt verwarring en zorgt ervoor dat iedereen meewerkt aan een soepele keuring.

De keuring zelf

Op de dag van de keuring zal de keurmeester een grondige inspectie uitvoeren van het elektrische gereedschap. Het keuringsproces begint meestal met een visuele controle. Hierbij wordt het gereedschap nagekeken op zichtbare gebreken zoals beschadigingen aan de behuizing, kabels of stekkers. Deze visuele inspectie is belangrijk omdat fysieke schade vaak een indicatie is van diepere problemen.

Na de visuele inspectie volgt de elektrische controle. Hierbij worden verschillende metingen uitgevoerd om te controleren of het gereedschap nog voldoet aan de veiligheidsnormen. Dit omvat onder andere het meten van de isolatieweerstand en de aardingsweerstand. De keurmeester gebruikt hiervoor gespecialiseerde apparatuur om nauwkeurige resultaten te verkrijgen.

Tijdens de keuring is het belangrijk om goed samen te werken met de keurmeester. Geef duidelijke en eerlijke informatie over het gebruik en de onderhoudsgeschiedenis van het gereedschap. Dit helpt de keurmeester om een compleet beeld te krijgen en een accurate beoordeling te maken. Neem eens een kijkje bij RepaKeur en bekijk hoe zij elektrisch gereedschap keuren.

Na afloop van de keuring ontvangt u een gedetailleerd keuringsrapport. Dit rapport bevat de bevindingen van de keurmeester, inclusief eventuele aanbevelingen voor reparatie of vervanging van het gereedschap. Het is essentieel om dit rapport zorgvuldig te lezen en de aanbevolen acties op te volgen om de veiligheid van uw gereedschap en werkplek te waarborgen.

Na de keuring

Na afloop van de keuring ontvangt u een gedetailleerd keuringsrapport. Dit rapport bevat de bevindingen van de keurmeester, inclusief eventuele aanbevelingen voor reparatie of vervanging van het gereedschap. Het is essentieel om dit rapport zorgvuldig te lezen en de aanbevolen acties op te volgen om de veiligheid van uw gereedschap en werkplek te waarborgen.

Als het gereedschap is goedgekeurd, betekent dit dat het voldoet aan de NEN 3140 normen en veilig is voor gebruik. Het keuringsrapport dient dan als bewijs dat het gereedschap is geïnspecteerd en goedgekeurd. Dit document moet bewaard worden voor toekomstige referentie en kan ook van pas komen bij eventuele inspecties door externe instanties.

Wanneer het gereedschap niet door de keuring komt, is het belangrijk om de aanbevolen reparaties zo snel mogelijk uit te voeren. Na reparatie moet het gereedschap opnieuw gekeurd worden om te verzekeren dat het weer veilig in gebruik kan worden genomen. Het kan ook nuttig zijn om een onderhoudsplan op te stellen om toekomstige problemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle gereedschappen regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden.

Het laten keuren van elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 norm is een essentiële stap in het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer. Door goed voorbereid te zijn en te begrijpen wat er tijdens en na de keuring gebeurt, kunt u ervoor zorgen dat uw gereedschap altijd in optimale staat verkeert. Dit vermindert niet alleen de kans op ongevallen, maar draagt ook bij aan een efficiëntere en productievere werkomgeving. Vergeet niet dat veiligheid nooit een compromis mag zijn; investeer in regelmatige keuringen en onderhoud van uw elektrische gereedschap om de hoogste normen van veiligheid en betrouwbaarheid te handhaven.

Vergelijkbare artikelen